Správa
Jazyk
Hľadať
×

Celá naša ponuka platí len pre odvetvia priemyslu, obchod, remeslá a živnosť. Všetky ceny sú bez DPH.

24-mesačná záruka*

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Stručný prehľad ochrany údajov

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu internetovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaný. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedenom pod týmto textom..

Zber údajov na našej internetovej stránke

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto internetovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto internetovej stránke vykonáva prevádzkovateľ internetovej stránke stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto internetovej stránke stránky

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sú vaše údaje zhromažďované, keď nám ich oznámite. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári.
Ďalšie údaje sú automaticky zhromažďované našimi IT systémami pri návšteve internetovej stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas prístupu na stránku). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď po vstupe na našu internetovej stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú, aby sa zabezpečil bezchybnosť internetovej stránky. Na analýzu správania používateľa sa dajú použiť iné údaje.

Aké máte práva v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo kedykoľvek bezplatne dostávať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgán.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšeteve našej internetovej stránky sa dá štatisticky vyhodnotiť vaše správanie pri prezeraní stránky. To sa deje hlavne pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov. Vaše správanie pri prezeraní je obvykle analyzované anonymne; správanie pri prezeraní sa nedá vysledovať späť k vám. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej môžete zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie o tom nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach vznesenia námietky vás budeme informovať v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Pri používaní tejto internetovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaný. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Upozorňujeme, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Informácie o zodpovednom orgáne

Orgánom zodpovedným za spracovanie údajov na tejto internetovej stránke je:

BVS Industrie-Elektronik GmbH
Konateľ: Emil Bätz, Florian Bätz
Margarete-von-Wrangell-Straße 18
Technologiepark Hanau, Gebäude 413
D-63457 Hanau-Wolfgang

Telefón: +49 (0) 6181 95404 -200
E-mail: datenschutz@bvs-cnc.de

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s ostatnými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí, ak nám pošlete neformálny e-mail. Zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného pred odvolaním zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom vo veciach ochrany údajov je štátny úradník pre ochranu údajov federálneho štátu, v ktorom má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na tomto odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Hessenský úradník pre ochranu údajov
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch
P. O. Box 31 63
65021 Wiesbaden

Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

Telefón: 06 11/140 80
Fax: 06 11/14 08-900

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na odovzdanie údajov, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to len v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám zasielate ako prevádzkovateľovi stránky. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, nemôžu údaje, ktoré nám odovzdávate, čítať tretie strany.

Zašifrované platobné transakcie na tejto internetovej stránke

Ak existuje povinnosť poskytnúť nám vaše platobné údaje (napr. číslo účtu na povolenie inkasa) po uzatvorení zmluvy založenej na poplatkoch, sú tieto údaje potrebné na spracovanie platieb.

Platobná transakcia bežnými platobnými prostriedkami (Visa/MasterCard, inkaso) sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom šifrovaného pripojenia SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

V prípade šifrovanej komunikácie nemôžu vaše platobné údaje, ktoré nám odovzáte, čítať tretie strany.

Informácie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a o účele spracovania údajov a v prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Námietka voči reklamným e-mailom

Týmto vznášame námietky proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú nevyžiadané e-maily.

3. Splnomocnený úradník pre ochranu údajov

Štatutárny úradník pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali splnomocneného úradníka pre ochranu údajov.

Kancelária znalca pre ESÚ a ochranu údajov Michael J. Schüssler
Hanauerstraße 71

D-63741 Aschaffenburg

Telefón: +49 (0) 6021 439 18 45
E-Mail: info@datenschutz4you.com

4. Zber údajov na našej internetovej stránke

Súbory cookie

Niektoré internetové stránky používajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby bola naša ponuka používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a vo vašom prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „relačné súbory cookie“. Po vašej návšteve budú automaticky odstránené. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve našej internetovej stránky.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o nastavení súborov cookie, a povoliť súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčiť prijatie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne a aktivovať automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkčnosť tejto internetovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie procesu elektronickej komunikácie alebo na zaistenie určitých funkcií, ktoré požadujete (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ internetových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Ak sú uložené ďalšie súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri prezeraní), bude sa s nimi v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov zaobchádzať samostatne.

Súbory protokolu servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch protokolu servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky prenáša. Ide o:

  • Typ a verziu prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL referer
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nebudú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, budú vaše údaje z objednávkového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, uložené na účely spracovania objednávky a pre prípad ďalších otázok. Tieto údaje neposkytneme bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov zadaných v kontaktnom formulári sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí, ak nám pošlete neformálny e-mail. Zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného pred odvolaním zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, odvolanie vášho súhlasu s ich uložením alebo účel uloženia údajov už nebude platiť (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia – najmä doby uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto internetovej stránke

Môžete sa zaregistrovať na našej internetovej stránke, aby ste mohli používať ďalšie funkcie na tejto stránke. Zadané údaje používame len na účely použitia príslušnej ponuky alebo služby, na ktorú ste sa zaregistrovali. Musia byť uvedené úplné povinné údaje požadované pri registrácii. V opačnom prípade registráciu zamietneme.

Pri dôležitých zmenách, ako je rozsah ponuky alebo v prípade technicky nevyhnutných zmien, používame e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás o tom informovali.

Údaje zadané počas registrácie sa spracúvajú na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí, ak nám pošlete neformálny e-mail. Zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného pred odvolaním zostáva odvolaním nedotknutá. 

Údaje zhromaždené počas registrácie budeme ukladať, pokiaľ ste zaregistrovaný na našej internetovej stránke, a potom budú vymazané. Zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvách)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, v akom sú potrebné na vytvorenie, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (inventárne údaje). Vykonáva sa to na základe článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní našich internetových stránok (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, v akom je to potrebné na to, aby používateľ mohol službu používať alebo ju faktúrovať.

Zhromaždené údaje o zákazníkoch budú vymazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

Prenos údajov pri uzatváraní zmluvy o online obchodoch, predajcoch a expedícii tovaru

Osobné údaje prenášame tretím osobám len vtedy, ak je to potrebné v súvislosti so spracovaním zmluvy, napríklad spoločnosti poverenej dodaním tovaru alebo úverovej inštitúcii poverenej spracovaním platby. K ďalšiemu prenosu údajov nedochádza, alebo len vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Vaše údaje nebudú postúpené tretím stranám bez výšho výslovného súhlasu, napríklad na reklamné účely.

Základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

5. Sociálne médiá

Zásuvné moduly Facebooku (tlačidlo Like a Share)

Na našich stránkach sú integrované doplnky sociálnej siete Facebook, poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Moduly Facebooku spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidla „Like“ („Páči sa mi“) na našej stránke. Prehľad modulov Facebooku nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite naše stránky, zásuvný modul vytvorí priame spojenie medzi vašim prehliadačom a serverom Facebook. Výsledkom je, že Facebook dostane informácie o tom, že ste navštívili našu stránku s vašou IP adresou. Ak pri prihlásení k svojmu účtu na Facebooku kliknete na tlačidlo „Like“, môžete prepojiť obsah našich stránok so svojím profilom na Facebooku. To umožňuje Facebooku priradiť vašu návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme upozorniť, že ako poskytovateľ stránok nemáme ťiadne vedomosti o obsahu prenášaných údajov ani o ich používaní zo strany Facebooku. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby Facebook mohol priradiť vašu návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Facebooku.

Zásuvný modul Instagramu

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA integriert.

Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind, können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Zásuvný modul LinkedIn

Naša internetová stránka využíva funkcie siete LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Pri každej návšteve jednej z našich stránok, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, sa vytvorí pripojenie k serverom LinkedIn. LinkedIn je informovaná, že ste navštívili naše internetové stránky s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „Odporúčať“ na LinkedIn a ste prihlásený do svojho účtu LinkedIn, LinkedIn môže priradiť vašu návštevu našich internetových stránok vám a vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme upozorniť, že ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne vedomosti o obsahu prenášaných údajov ani o ich používaní spoločnosťou LinkedIn.

Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Zásuvný modul XING

Naša internetová stránka využíva funkcie siete XING. Poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko.
Pri každej návšteve jednej z našich stránok, ktorá obsahuje funkcie XING, sa vytvorí pripojenie k serverom XING. Pokiaľ je nám známe, osobné údaje nie sú uchovávané. Najmä sa neukladajú žiadne IP adresy ani sa nevyhodnocuje správanie pri používaní.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a tlačidle XING Share nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Táto internetová stránka používa funkcie služby internetovaej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané súbory „cookie“. Sú to textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto internetovej stránky sa obvykle prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov cookie Google Analytics sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ internetových stránok má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju internetovú stránku aj svoju reklamu.

Anonymizácia IP

Na tejto internetovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. V dôsledku toho bude vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred ich prenosom do USA. Len vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa prenesená na server Google v USA a tam bude skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky, na zhromažďovanie správ o aktivitách na internetovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou internetovej stránky a používaním internetu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.

Zásuvný modul prehliadača

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracúvať tieto údaje spoločnosťou Google stiahnutím zásuvného modulu prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom a inštalovať:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námietka proti zberu údajov

Službe Google Analytics môžete zabrániť v zhromaždďovaní údajov kliknutím na nasledujúci odkaz. Bude nastavený súbor cookie na odhlásenie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov o budúcich návštevách tejto internetovej stránky: Deaktivovať službu Google Analytics.

Viac informácií o tom, ako Google Analytics zaobchádza s údajmi o používateľoch, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie údajov objednávky

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere uplatňujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Táto internetová stránka používa funkciu „demografickej charakteristiky“ služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať prehľady, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google a tiež z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavenia reklám vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie vašich údajov pomocou Google Analytics, ako je opísané v časti „Námietka proti zhromažďovaniu údajov“.

Remarketing Google Analytics

Naše internetové stránky používajú funkciu Google Analytics Remarketing v spojení s funkciami Google AdWords a Google DoubleClick medzi zariadeniami. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia umožňuje prepojenie cieľových skupín reklamy vytvorených pomocou Google Analytics Remarketing s funkciami Google AdWords a Google DoubleClick medzi zariadeniami. Týmto spôsobom sa môžu na inom vašom zariadení (napr. tablete alebo počítači) zobrazovať tiež personalizované reklamné správy založené na záujmoch, ktoré vám boli prispôsobené na jednom zariadení (napr. mobilnom telefóne) v závislosti od vášho predchádzajúceho používania a správania pri surfovaní.

Ak ste udelili súhlas, spoločnosť Google na tento účel prepojí vašu históriu prehliadača internetových stránok a aplikácií s vaším účtom Google. Týmto spôsobom sa môžu na každom zariadení, na ktorom sa prihlásite pomocou svojho účtu Google, zobrazovať rovnaké personalizované reklamné správy.

Na podporu tejto funkcie zhromažďuje služba Google Analytics ID používateľov obverených Googlom, ktorí sú dočasne prepojení s našimi údajmi Google Analytics, aby bolo možné definovať a vytvoriť cieľové skupiny pre reklamu medzi zariadeniami.

Proti remarketingu/zacieleniu medzi zariadeniami môžete natrvalo vzniesť námietku deaktiváciou personalizovanej reklamy vo vašom účte Google kliknutím na tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zhromaždené údaje sú vo vašom účte Google zhrnuté výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý môžete spoločnosti Google udeliť alebo odvolať (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). V prípade procesov zhromažďovania údajov, ktoré nie sú zlúčené vo vašom účte Google (napr. preto, že nemáte účet Google alebo ste proti zlúčeniu vzniesli námietku), je zber údajov založený na článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem vyplýva zo skutočnosti, že prevádzkovateľ internetových stránok má záujem o anonymizovanú analýzu návštevníkov internetových stránok na reklamné účely.

Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a sledovanie konverzií Google

Tátointernetová stránka používa službu Google AdWords. AdWords je online reklamný program spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké („Google“).

V rámci služby Google AdWords používame takzvané sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzie. Súbory bookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá do počítača používateľa. Tieto súbory cookie strácajú platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľov. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto internetovej stránke a platnosť súboru cookie ešte neuplynula, spoločnosť Google a my uvidíme, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať prostredníctvom internetových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie získané pomocou konverzného súboru cookie sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci zistia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzie. Nedostanú však žiadne informácie, pomocou ktorých by mohli byť používatelia osobne identifikovaní. Ak sa sledovania nechcete zúčastniť, môžete proti tomuto použitiu vzniesť námietku jednoduchým deaktivovaním súboru cookie sledovania konverzií Google vo vašom internetovom prehliadači v používateľskom nastavení. Potom nebudete zahrnutý do štatistiky sledovania konverzií.

Ukladanie „konverzných súborov súbory cookie“ sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ internetových stránok má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju internetovú stránku aj svoju reklamu.

Viac informácií o službe Google AdWords a sledovaní konverzií Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o nastavení súborov cookie, a povoliť súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčiť prijatie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne a aktivovať automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkčnosť tejto internetovej stránky môže byť obmedzená.

Google reCAPTCHA

Na našich internetových stránkach používame službu „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Účelom reCAPTCHA je skontrolovať, či údaje na našu internetovú stránku zadáva (napr. v kontaktnom formulári) osoba alebo automatizovaný program. Na tento účel reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka internetovej stránky na základe rôznych charakteristík. Táto analýza začína automaticky, len čo návštevník internetovej stránky vstúpi na internetovú stránku. Na účely analýzy reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, dĺžku pobytu návštevníka internetovej stránky na internetovej stránke alebo pohyby myšou uskutočnené používateľom). Údaje zhromaždené počas analýzy sa odošlú spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA sa vykonávajú úplne v pozadí. Návštevníci internetových stránok nie sú informovaní o tom, že prebieha analýza.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ internetových stránok má oprávnený záujem o ochranu svojich internetových stránok pred zneužívaním automatizovaným špehovaním a pred SPAMom.

Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA a vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na týchto odkazoch: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Newsletter

Údaje o newsletteri

Ak chcete dostávať newsletter ponúkaný na internetovej stránke, potrebujeme od vás e-mailovú adresu a informácie, ktoré nám umožnia overiť, či ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a či súhlasíte so zasielaním newslettera. Ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo sa zhromažďujú len na dobrovoľnom základe. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Spracovanie údajov zadaných do registračného formulára pre odber neslettera sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Súhlas s uložením údajov, e-mailovej adresy a s ich použitím na zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu „Odhlásiť odber“ v newsletteri. Zákonnosť operácií spracúvania údajov, ktoré už prebehli, zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré ste u nás uložili na účely prihlásenia k odberu newslettera, budeme uchovávať, kým neodhlásite odber newslettera, a budú odstránené po odhlásení z odberu newslettera. To nemá vplyv na údaje, ktoré sme uložili na iné účely (napr. e-mailové adresy pre oblasť členov).

CleverReach

Táto internetová stránka používa službu CleverReach na odosielanie newsletterov. Poskytovateľom je spoločnosť CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, pomocou ktorej sa dá organizovať a analyzovať odosielanie newslettera. Údaje, ktoré zadáte na účely prijímania newslettera (napr. e-mailová adresa), budú uložené na serveroch spoločnosti CleverReach v Nemecku alebo Írsku.

Naše newslettery odoslané službou CleverReach nám umožňujú analyzovať správanie príjemcov newslettera. Tiež okrem iného analyzuje, koľko príjemcov otvorilo správu newslettera a ako často sa na ktorý odkaz v newsletteri kliklo. Pomocou takzvaného sledovania konverzií je tiež možné analyzovať, či sa po kliknutí na odkaz v newsletteri uskutočnila skôr definovaná akcia (napr. nákup produktu na našej internetovej stránke). Viac informácií o analýze údajov newsletteru CleverReach nájdete na adrese: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať odhlásením odberu newslettera. Zákonnosť operácií spracúvania údajov, ktoré už prebehli, zostáva odvolaním nedotknutá.

Ak si neželáte analýzu od CleverReach, musíte sa odhlásiť z odberu newslettera. Na tento účel poskytujeme zodpovedajúci odkaz v každom newsletteri. Môžete sa tiež odhlásiť z odberu newslettera priamo na internetovej stránke.

Údaje, ktoré ste u nás uložili na účely prihlásenia k odberu newslettera, budeme uchovávať dovtedy, kým sa z odberu newslettera neodhlásite, a budú odstránené z našich serverov aj zo serverov CleverReach po tom, ako sa odhlásite z odberu newslettera. To nemá vplyv na údaje, ktoré sme uložili na iné účely (napr. e-mailové adresy pre oblasť členov).

Viac informácií nájdete v zásadách o ochrane osobných údajov spoločnosti CleverReach na adrese: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uzatvorenie zmluvy o spracovaní údajov o objednávke

S CleverReach sme uzatvorili zmluvu o spracovaní údajov o objednávke a pri používaní CleverReachu v plnej miere uplatňujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov pre ochranu údajov.

8. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube

Naša internetová stránka používa zásuvné moduly z YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom internetových je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Keď navštívite niektorú z našich stránok vybavených modulom YouTube, naviaže sa pripojenie k serverom YouTube. Server YouTube je informovaný o tom, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, umožníte YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením zo svojho účtu YouTube.

YouTube sa používa v záujme príťažlivej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi o používateľoch nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové Web Fonts

Táto stránka používa na jednotné zobrazenie písma takzvané webové písma poskytované spoločnosťou Google. Keď navštívite stránku, načíta váš prehliadač požadované webové písma do medzipamäte prehliadača, aby správne zobrazoval texty a písma.

Na tento účel sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom spoločnosti Google. Vďaka tomu spoločnosť Google zistí, že naša internetová stranka bola vyvolaná prostredníctvom vašej adresy IP. Používanie webového písma Google je v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Ak prehliadač nepodporuje webové písma, počítač použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o Google Web Fonts nájdete na stránke https://developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Táto stránka používa mapovú službu Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať funkcie služby Google Maps, je nutné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa obvykle prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv.

Používanie Google Maps je v záujme príťažlivej prezentácie našich online ponúk a na ľahké vyhľadanie miest, ktoré sme uviedli na internetovej stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi o používateľoch nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Poskytovatelia platieb

PayPal

Na našej internetovej stránke ponúkame okrem iného platbu cez PayPal. Poskytovateľom tejto platobnej služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „PayPal“).

Ak vyberiete platbu cez PayPal, zadané platobné údaje sa prenesú do PayPal.

Vaše údaje budú prenesené spoločnosti PayPal na základe článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR (súhlas) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR (spracovanie na účely plnenia zmluvy). Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie nemá vplyv na účinnosť operácií spracovania údajov v minulosti.

Okamžitý prevod

Na našej internetovej stránke ponúkame okrem iného platbu prostredníctvom „okamžitého prevodu“. Poskytovateľom tejto platobnej služby je spoločnosť Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov (ďalej len „Sofort GmbH“).

Pomocou procesu „okamžitého prevodu“ dostávame od spoločnosti Sofort GmbH potvrdenie o platbe v reálnom čase a môžeme okamžite začať plniť svoje záväzky.

Ak ste sa rozhodli pre platobnú metódu „okamžitý prevod“, zašlite PIN a platné TAN spoločnosti Sofort GmbH, ktoré sa dá použiť na prihlásenie do vášho online bankového účtu. Spoločnosť Sofort GmbH po prihlásení automaticky skontroluje váš zostatok na účte a vykoná prevod k nám pomocou vami zaslaného TAN. Následne nám okamžite zašle potvrdenie o transakcii. Po prihlásení sa automaticky skontrolujú aj vaše tržby, kreditnú hranicu kontokorentu a existenciu ďalších účtov, ako aj ich zásoby.

Okrem PIN a TAN sa do spoločnosti Sofort GmbH odovzdávajú tiež údaje o platbe, ktoré ste zadali, a vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje sú vaše meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo (čísla), e-mailová adresa, IP adresa a akékoľvek ďalšie údaje požadované na spracovanie platby. Prenos týchto údajov je nevyhnutný na stanovenie vašej totožnosti bez akýchkoľvek pochybností a na zabránenie pokusom o podvod.

Prenos vašich údajov spoločnosti Sofort GmbH sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR (súhlas) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR (spracovanie na účely plnenia zmluvy). Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie nemá vplyv na účinnosť operácií spracovania údajov v minulosti.

Podrobnosti o platbe pomocou okamžitého prevodu nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirect

Na našej internetovej stránke ponúkame okrem iného platbu cez Paydirekt. Poskytovateľom tejto platobnej služby je spoločnosť Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Nemecko (ďalej len „Paydirekt“).

Ak uskutočňujete platbu prostredníctvom Paydirekt, spoločnosť Paydirekt zhromažďuje rôzne údaje o transakciách a odovzdáva ich banke, v ktorej ste pri Paydirekt zaregistrovaný. Okrem údajov požadovaných pre platbu môže spoločnosť Paydirekt v rámci spracovania transakcie zhromažďovať ďalšie údaje, ako je doručovacia adresa alebo jednotlivé položky v nákupnom košíku.

Paydirect potom overí transakciu pomocou autentizačného postupu uloženého v banke na tento účel. Suma platby sa potom prevedie z vášho účtu na náš účet. My ani tretie strany nemáme prístup k údajom o vašom účte.

Podrobnosti o platbe prostredníctvom Paydirekt nájdete vo VOP a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Paydirekt na adrese: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Navyše sa v prípade online objednávky IP adresa objednávateľa platná v momente objednávky ukladá na jeden rok, a to na účely zaistenia bezpečnosti údajov (t. j. na vylúčenie zneužitia a na účely trestného stíhania).

Ak s ukladaním vašich osobných údajov už nesúhlasíte, alebo v prípade, že sa tieto údaje zmenili, na základe vášho upozornenia zaistíme ich vymazanie, zablokovanie alebo opravu (ak je to z hľadiska platnej legislatívy možné). Na požiadanie vám bezplatne poskytneme informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré sme si o vás uložili.

Príležitostne odkazujeme na internetové stránky tretích strán. Hoci si tieto tretie strany vyberáme mimoriadne starostlivo, nemôžeme prevziať záruku ani ručenie za správnosť, resp. úplnosť obsahu a za zabezpečenie údajov na internetovej stránke tretej strany. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky tretích strán, na ktoré odkazujeme.

Ak zavediemie nové produkty alebo služby, zmeníme spôsob využívania internetu alebo dôjde k ďalšiemu rozvoju v oblasti zabezpečenia internetu a osobných údajov, toto „vyhlásenie o ochrane osobných údajov“ aktualizujeme. Preto si vyhradzujeme právo toto vyhlásenie podľa potreby zmeniť alebo upraviť. Zmenu zverejníme na tomto mieste. Preto by ste mali túto internetovú stránku pravidelne navštevovať a informovať sa o aktuálnom stave vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Všetky informácie uvedené na tejto internetovej stránke boli mimoriadne starostlivo skontrolované. Neručíme však za to, že je celý obsah našich internetových stránok v každom okamihu správny, úplný a aktuálny.

Dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov zabezpečujeme tak, že vaše osobné údaje, ak ste nám ich poskytli prostredníctvom internetovej stránky alebo v rámci e-mailovej komunikácie, používame len na splnenie vášho želania alebo požiadavky, naše zamestnankyne a zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti, naše bezpečnostné opatrenia majú primeraný rozsah a zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky, naše systémy pravidelne testujeme z hľdiska bezpečnosti, aby nami uložené údaje trvalo ochránili pred poškodením, stratou alebo neoprávneným prístupom
Pokyny k zlepšeniu bezpečnosti osobných údajov Svoj prehliadač si môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval o použití súborov cookie, teda aby ste ich mohli schváliť či odmietnuť, a to všeobecne alebo pre každý prípad osobitne.

Bezpečné internetové spojenie rozpoznáte okrem iného aj podľa adresy. Ak začína s https, ide o bezpečné pripojenie (napr. ….de). Ďalším znakom je zamknutý zámok na spodnej lište vášho prehliadača. Nikdy od vás nebudeme vyžadovať dôverné údaje, ako je číslo vášho účtu, vaše zákaznícke číslo, váš PIN alebo heslo, a to e-mailom, telefonicky, prostredníctvom SMS, vratnou zásielkou ani priamym zadaním prístupových údajov.

Inštalujte len programy pochádzajúce z dôveryhodného zdroja. Mimoriadne opatrní buďte najmä pri sťahovaní programov z internetu.
Neinštaluje a nespúšťajte programy, ktoré ste získali z neznámych zdrojov alebo ktoré vám bez vyžiadania zaslali vaši známi e-mailom. Pozor: Aj šetriče obrazoviek sú programy. Ak máte pochybnosti o dôveryhodnosti programov, nemali by ste si ich inštalovať do svojho počítača. Nainštalujte si do svojho počítača antivírusový program a nechajte ho pravidelne prehľadávať všetky súbory na prítomnosť vírusov. Dbajte na to, aby ste mali vždy nainštalované najnovšie aktualizácie, ktoré všetci poprední výrobcovia antivírusových programov poskytujú. Ak nie ste spokojný s vyššie uvedenými opatreniami na ochranu údajov alebo máte ďalšie otázky týkajúce sa získavania, spracovania a/alebo používania vašich osobných údajov, budeme radi, keď sa nám ozvete. Budeme sa snažiť čo njarýchlešie odpovedať na vaše otázky a zapracovať vaše návrhy.