Správa
Jazyk
Hľadať
×

Celá naša ponuka platí len pre odvetvia priemyslu, obchod, remeslá a živnosť. Všetky ceny sú bez DPH.

24-mesačná záruka*

Všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa predaja, opráv a servisu (VOP) spoločnosti BVS Electronics GmbH

1. Platnosť Všeobecných obchodných podmienok
2. Cenník; ponuka; uzatvorenie zmluvy; údaje; započítavanie
3. Prípravné práce; právo na odmietnutie
4. Dodanie; prechod rizík; dodanie na výmenu
5. Súbory parametrov; nastavenia; štandardné nastavenie; zálohovanie dát
6. Splatnosť; platobné podmienky; zvýšenie cien; započítavanie
7. Platobná schopnosť; odmietnutie platby
8. Paušalizovaná náhrada škody
9. Diagnostické opatrenia; odber; záruka; premlčanie
10. Neprevzatie rizika spojeného s nákupom; právo na odstúpenie
11. Dôvernosť
12. Obmedzenie rozsahu zodpovednosti za škodu; vyššia moc
13. Výhrada vlastníckeho práva; záložné právo podnikateľa
14. Dodržiavanie zákonných ustanovení
15. Záverečné ustanovenia

Teraz si stiahnite Všeobecné obchodné podmienky ako PDF súbor.