Správa
Jazyk
Hľadať
×

Celá naša ponuka platí len pre odvetvia priemyslu, obchod, remeslá a živnosť. Všetky ceny sú bez DPH.

24-mesačná záruka*

Tiráž

BVS Electronics GmbH
Margarete-von-Wrangell-Straße 18 · Technologiepark Hanau, Gebäude 413
D-63457 Hanau-Wolfgang

Nonstop servisní linka: +49 (0) 6181 95404 -200 Telefax: +49 (0) 6181 95404 -5
E-mail: info@bvs-electronics.com · Internet: www.bvs-electronics.com

Jednatel oprávněný k zastupování firmy: Emil Bätz, Florian Bätz · Rejstříkový soud: Amtsgericht Hanau Registrační číslo: HRB 99135
Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27 a) zákona o dani z obratu: DE 36 21 08 988
EORI: DE743045770013157 · WEEE-Reg.-Nr. DE 18079101
Za obsah odpovídá podle § 55 odst. 2 RStV: Emil Bätz, Florian Bätz (adresa viz výše)

 Image sources: fotolia.com · freepik.de · www.siemens.de


Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi podľa § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť je však v tomto ohľade možná až od okamihu, keď sa dozvie o konkrétnom porušení zákona. Ak sa o takomto porušení dozvieme, príslušný obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. V čase prepojenia boli prepojené stránky skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný.

Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je rozumné bez konkrétnych náznakov porušenia zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, okamžite takéto odkazy odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia alebo akákoľvek forma komercializácie takéhoto materiálu nad rámec autorského zákona si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ako taký je označený najmä obsah tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, takýto obsah okamžite odstránime.