Wiadomość
Język
Szukaj
×

Cała nasza oferta jest ważna tylko dla branży przemysłowej, handlowej, rzemieślniczej i kupieckiej. Wszystkie ceny bez VAT.

24-miesięczna gwarancja*

Polityka prywatności

Polityka prywatności Informacje o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje przedstawiają krótki przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, na podstawie których można kogoś osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności, która znajduje się poniżej niniejszego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?

Przetwarzanie danych na tej witrynie internetowej jest prowadzone przez operatora witryny. Jego dane kontaktowe znajdują się w zakładce Nota prawna tej witryny.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, Twoje dane są zbierane poprzez dostarczenie nam tych informacji przez samych użytkowników. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz do formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas pobytu użytkownika na witrynie internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania witryny). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą witrynę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zagwarantowania, że witryna działa prawidłowo. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Masz również prawo do żądania poprawienia, zaprzestania przetwarzania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także z innymi pytaniami na temat ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w Nocie prawnej. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru (https://datenschutz.hessen.de).

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową, Twoje zachowania mogą być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie poprzez pliki cookie oraz tzw. programy analityczne. Analiza Twojego zachowania na witrynie jest zazwyczaj anonimowa; nie można ustalić, kto konkretnie stoi za danym użytkownikiem. Możesz odmówić zgody na analizę lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej Polityce prywatności.

Możesz odmówić zgody na analizę. Poinformujemy Cię o możliwości odmowy zgody w niniejszej Polityce prywatności.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to robimy i w jakim celu.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o administratorze danych osobowych
Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej witrynie internetowej jest:

BVS Industrie-Elektronik GmbH
Prezes: Emil Bätz
Margarete-von-Wrangell-Strasse 18
Technologiepark Hanau, Gebäude 413
63457 Hanau-Wolfgang, Niemcy

Telefon: +49 (0) 6181 95404 -200
E-mail: info@bvs-cnc.de

Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. dane personalne, adresy e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Wcześniej wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Do tego celu wystarczy zwykła wiadomość e-mail. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzoru w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych landu, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników ds. ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https://datenschutz.hessen.de.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych landu Hesja
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch
Postfach 31 63
65021 Wiesbaden

Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Telefon: 06 11/140 80
Faks: 06 11/14 08-900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały wydane Tobie lub osobom trzecim w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że adres w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku adresu.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej witrynie internetowej

Jeżeli po zawarciu umowy zobowiązującej do zapłaty istnieje obowiązek podania nam Twoich danych dotyczących płatności (np. numeru konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą najczęściej spotykanych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pomocą szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że adres w przeglądarce zmienia się z http:// na https:// oraz po symbolu kłódki na pasku adresu.

W przypadku komunikacji szyfrowanej dane dotyczące płatności, które nam podajesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, wstrzymania przetwarzania, usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych danych dotyczących Twojej osoby, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich sprostowania, zaprzestania przetwarzania lub usunięcia. W tym celu, a także z innymi pytaniami na temat danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w Nocie prawnej.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku informacyjnego do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład w formie spamu e-mail.

3. Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszej firmy.

EDV Sachverständigen- und Datenschutzbüro Michael J. Schüssler
Starenweg 17
63741 Aschaffenburg, Niemcy
Telefon: +49 (0) 6021 439 18 45
E-mail: info@svb-ms.de  

4. Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej

Pliki cookie

Witryny internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pomagają nam zapewnić, aby nasza witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i przechowywane w przeglądarce.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookies sesyjne”. Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty na witrynie. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o zapisywaniu plików cookie, dzięki czemu można decydować o zapisaniu tylko niektórych plików cookie lub nie zapisywać ich w ogóle oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku całkowitego wyłączenia obsługi plików cookie, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne w procesie komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których potrzebuje użytkownik (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu technicznie poprawnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W przypadku użycia innego rodzaju plików cookie (np. plików służących do analizy zachowań użytkownika podczas wizyty na witrynie), są one omówione w niniejszej Polityce prywatności oddzielnie.

Pliki dziennika serwera

Operator witryny automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to następujące dane:

• Typ i wersja przeglądarki

• Używany system operacyjny

• Strona, z której nastąpiło przekierowanie

• Nazwa hosta komputera dostępowego

• Godzina zapytania wysłanego do serwera

• Adres IP

Dane te nie zostają powiązane z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane użytkownika z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe przesłane przez użytkownika, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych innym podmiotom bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych wprowadzanych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Można odwołać tę zgodę w każdej chwili. Do tego celu wystarczy zwykła wiadomość e-mail. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Dane wpisane przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik poprosi o ich usunięcie, odwoła zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetworzeniu zapytania). Bezwzględnie wiążące przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej witrynie

Możesz zarejestrować się na naszej witrynie internetowej, aby korzystać z jej dodatkowych. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu udostępnienia danej oferty lub usługi, do której użytkownik się zarejestrował. Dane oznaczone jako obowiązkowe podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja będzie niemożliwa.

W przypadku istotnych zmian, takich jak zmiany w zakresie oferty lub zmiany konieczne z technicznego punktu widzenia, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować użytkownika o tym fakcie.

Dane podane podczas rejestracji są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę można odwołać w każdej chwili. Do tego celu wystarczy zwykła wiadomość e-mail. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność zakończonych wcześniej operacji przetwarzania danych.

Dane zebrane podczas rejestracji są przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej witrynie internetowej, a następnie są usuwane. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klienta i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej (dane użytkowe) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub rozliczenia ewentualnych opłat.

Zebrane dane użytkownika zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zlecenia lub zakończeniu stosunku handlowego. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych do zawarcia umowy sklepom internetowym, sprzedawcom i firmom wysyłkowym

Przekazujemy dane osobowe podmiotom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, na przykład firmom, którym zlecono dostawę towaru lub bankowi, któremu powierzono obsługę płatności. Przekazywanie danych innym podmiotom jest wykluczone lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Dane użytkownika nie będą przekazywane innym podmiotom bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

5. Portale społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Nasze witryny posiadają wbudowane wtyczki portalu społecznościowego Facebook, operatora Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Like” („Lubię to”) na naszej witrynie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą witrynę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk Facebooka „Lubię to”, gdy jesteś zalogowany do swojego konta na Facebooku, możesz udostępnić zawartość naszej witryny na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać wizyty na naszej witrynie do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca witryny nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Facebook pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przypisać wizyty na naszej witrynie do Twojego konta na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka Google+

Nasze witryny korzystają z funkcji Google+. Operatorem usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i przekazywanie informacji: Przycisk Google+ pozwala na publikowanie informacji na całym świecie. Przycisk Google+ pozwala Tobie i innym użytkownikom na otrzymywanie spersonalizowanych treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informację, że użytkownik oznaczył treść jako „+1”, jak i informacje o witrynie, z której użytkownik użył funkcji „+1”. Twoja ocena „+1” może być wyświetlana jako informacja wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub profil Google, lub w innych miejscach na witrynach internetowych i reklamach w sieci.

Google rejestruje informacje o aktywności użytkownika w ramach funkcji „+1” w celu ulepszenia usług Google dla użytkownika i innych osób. Aby skorzystać z przycisku Google+, użytkownik musi posiadać publiczny profil Google, który jest widoczny na całym świecie i który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla danego profilu. Nazwa ta jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę, używaną podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub posiadają inne informacje identyfikujące Twoją osobę.

Wykorzystanie gromadzonych informacji: Oprócz celów wymienionych powyżej, podane przez użytkownika informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności użytkowników w ramach funkcji „+1” i udostępniać te statystyki użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane witryny internetowe.

Wtyczka Instagram

Na naszej witrynie zainstalowane są funkcje serwisu Instagram. Operatorem usługi jest Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta Instagram, możesz umieścić treści z naszej witryny na swoim profilu Instagram, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na naszych witrynach z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca witryny nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka LinkedIn

Nasza witryna korzysta z funkcji portalu LinkedIn. Operatorem usługi jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron z funkcjami LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że odwiedziłeś naszą witrynę internetową i jaki jest Twój adres IP. Po kliknięciu przycisku LinkedIn „Recommend” i zalogowaniu się na swoje konto LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę na naszej witrynie z Tobą i Twoim kontem. Zwracamy uwagę, że jako dostawca witryny nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Nasza witryna wykorzystuje funkcje portalu XING. Operatorem usługi jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron z funkcjami XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, nie dochodzi wówczas do gromadzenia danych osobowych. W szczególności nie jest zapisywany adres IP ani nie jest analizowane zachowanie użytkownika.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w Polityce Prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy zachowań użytkowników Google Analytics. Operatorem usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę sposobu korzystania przez niego z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z witryny zazwyczaj są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie dla funkcji Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej witryny internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja adresu IP

Na naszej witrynie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Dzięki temu adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych umawiających się stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwery Google w USA przekazywany jest pełny adres IP użytkownika i dopiero tam skracany. Na zlecenie administratora tej witryny firma Google będzie używać tych informacji w celu analizy korzystania przez użytkownika z witryny, generowania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz świadczenia wobec administratora witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Adres IP pobrany z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi o użytkowniku przechowywanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie używając odpowiednich ustawień swojej przeglądarki; należy jednak pamiętać, że wówczas może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny. Ponadto użytkownik może zablokować gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania przez niego z witryny (włącznie z adresem IP), instalując specjalną wtyczkę do przeglądarki dostępną do pobrania pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Spowoduje to ustawienie opcji odrzucania plików cookie, która blokuje możliwość gromadzenia danych użytkownika podczas kolejnych wizyt na niniejszej witrynie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.

Szczegółowe informacje o postępowaniu z danymi użytkowników w ramach usługi Google Analytics znajdują się w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzanie danych dotyczących zamówień i w pełni wdrażamy restrykcyjne wymagania niemieckich organów ochrony danych w ramach korzystania z usług Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji „Dane demograficzne” w ramach Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, jak również ze statystyk odwiedzin dostarczanych przez inne firmy. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili zablokować poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub generalnie wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics, jak opisano w rozdziale „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google Analytics Remarketing

Nasze witryny internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick działającymi na różnych urządzeniach użytkownika. Operatorem usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta pozwala na powiązanie grup docelowych reklam tworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z możliwościami funkcji Google AdWords i Google DoubleClick działającymi na różnych urządzeniach użytkownika. W ten sposób interesujące dla danego użytkownika, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze), w zależności od wcześniejszego użytkowania i zachowania użytkownika podczas korzystania z sieci.

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, w tym celu Google połączy historię przeglądania witryn internetowych i aplikacji z jego kontem Google. Dzięki temu te same spersonalizowane treści reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym użytkownik loguje się za pomocą swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics, w celu zdefiniowania i utworzenia odbiorców reklam na różnych urządzeniach.

Można na stałe zrezygnować z funkcji remarketingu/targetowania na różnych urządzeniach, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google, pod adresem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podsumowanie danych zgromadzonych na koncie Google opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika, którą może wyrazić lub odwołać w stosunku do Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku operacji zbierania danych, które nie zostały połączone z kontem Google użytkownika (np. ponieważ nie posiada on konta Google lub wyraził sprzeciw wobec powiązania danych), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator witryny internetowej ma interes w anonimowej analizie osób odwiedzających witrynę w celach reklamowych.

Dalsze informacje i zasady ochrony danych osobowych można odnaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Niniejsza witryna korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy funkcję tzw. conversion tracking. Po kliknięciu na reklamę obsługiwaną przez Google, na komputerze użytkownika zapisywany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. 

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony w tej witrynie, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu użyciu, łatwo dezaktywując plik cookie Google Conversion Tracking w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie zostaniesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

„Pliki cookie konwersji” są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w przepisach o ochronie danych Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na naszej stronie (np. W formularzu kontaktowym) przez osobę lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na stronę. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. Adres IP, długość pobytu osoby odwiedzającej witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające Serwis nie są informowane o przeprowadzaniu analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i oświadczenia Google o ochronie danych można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.

7. Newsletter

Dane do subskrypcji newsletteru

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na tej witrynie internetowej newsletter, potrzebujemy Twój adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsletteru. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy wspomnianych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich podmiotom zewnętrznym.

Przetwarzanie danych wprowadzanych do formularza rejestracji do newsletteru odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażoną zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz wykorzystywanie ich do wysyłania newsletteru można w każdej chwili odwołać, na przykład za pośrednictwem linku „Wypisz się z newsletteru” w wiadomości newsletteru. Odwołanie zgody nie narusza legalności zakończonych wcześniej operacji przetwarzania danych.

Dane zapisane przez nas w ramach subskrypcji newsletteru są przechowywane do momentu anulowania subskrypcji newsletteru i zostają usunięte w chwili anulowania subskrypcji newsletteru. Nie dotyczy to danych przechowywanych przez nas w innych celach (np. adresy e-mail w ramach strefy zarejestrowanych użytkowników).

CleverReach

Ta witryna wykorzystuje usługę CleverReach do wysyłania newsletteru. Operatorem usługi jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy. CleverReach to usługa, dzięki której można organizować i analizować wysyłkę newsletteru. Dane wprowadzone przez użytkownika w celu otrzymywania newsletteru (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Nasze newslettery wysyłane w ramach usługi CleverReach pozwalają nam analizować zachowanie odbiorców newsletteru. Umożliwia to m.in. przeanalizowanie, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletteru i jak często kliknięto link w treści newsletteru. Za pomocą tak zwanego śledzenia konwersji można również przeanalizować, czy z góry zdefiniowane działanie (na przykład zakup produktu na naszej stronie) miało miejsce po kliknięciu linku w newsletterze. Dalsze informacje na temat analizy danych w ramach usługi CleverReach dostępne są pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Można wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, anulując subskrypcję newsletteru. Odwołanie zgody nie narusza legalności zakończonych wcześniej operacji przetwarzania danych.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w analizie CleverReach, należy anulować subskrypcję newsletteru. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newsletteru. Ponadto można anulować subskrypcję bezpośrednio na naszej witrynie internetowej.

Dane zapisane przez nas w ramach subskrypcji newsletteru są przechowywane do momentu anulowania subskrypcji newsletteru i zostają usunięte po anulowaniu subskrypcji newsletteru zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów CleverReach. Nie dotyczy to danych przechowywanych przez nas w innych celach (np. adresy e-mail w ramach strefy zarejestrowanych użytkowników).

Więcej szczegółów można znaleźć w Polityce prywatności CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy o zlecone przetwarzanie danych

Zawarliśmy z firmą CleverReach umowę o przetwarzanie danych dotyczących zamówień i w pełni wdrażamy restrykcyjne wymagania niemieckich organów ochrony danych w ramach korzystania z usług CleverReach.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek serwisu YouTube, którego operatorem jest Google. Operatorem usługi jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron z zainstalowaną wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Wówczas na serwer YouTube przesyłana jest informacja, które z naszych stron użytkownik odwiedził.

Jeśli użytkownik jest dodatkowo zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może powiązać zachowanie związane z przeglądaniem witryny bezpośrednio z osobistym kontem YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się przedtem z konta YouTube.

Integracja na witrynie filmów wideo YouTube służy zwiększeniu atrakcyjności prezentacji naszej oferty internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dodatkowe informacje o postępowaniu z danymi użytkowników znajdują się w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Ta witryna korzysta z tzw. fontów internetowych, które są dostarczane przez Google i służą do jednolitego wyświetlania tekstów. Po wywołaniu witryny przeglądarka pobiera do pamięci podręcznej wymagane fonty internetowe, aby móc prawidłowo wyświetlać teksty i kroje pisma.

W tym celu przeglądarka użytkownika musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google uzyskuje informację, że nasza witryna została wyświetlona na urządzeniu z numerem IP użytkownika. Korzystanie przez witrynę z Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszej oferty internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje fontów internetowych, na danym komputerze używany jest font domyślny.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta witryna korzysta z serwisu Map Google za pośrednictwem wtyczki API. Operatorem usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwery Google znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Operator niniejszej witryny nie ma wpływu na te operacje.

Użycie usługi Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty internetowej i łatwe wyszukiwanie miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dodatkowe informacje o postępowaniu z danymi użytkowników znajdują się w polityce prywatności Google:: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Operator usług płatniczych

PayPal

Na naszej witrynie internetowej oferujemy między innymi płatności za pośrednictwem PayPal. Operatorem tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”).

Jeśli zdecydujesz się na płatność za pośrednictwem PayPal, wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przekazane do systemu PayPal.

Przekazanie danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili można odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych. Odwołanie zgody nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych dokonanych w przeszłości.

Przelew natychmiastowy

Na naszej witrynie internetowej oferujemy m.in. płatność przez „przelew natychmiastowy”. Operatorem tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (zwana dalej „Sofort GmbH”).

W ramach procedury „przelewu natychmiastowego” otrzymujemy w czasie rzeczywistym potwierdzenie płatności od firmy Sofort GmbH i możemy natychmiast rozpocząć realizację naszych zobowiązań.

Jeśli wybrałeś metodę płatności „przelew natychmiastowy”, zostaniesz poproszony o podanie firmie Sofort GmbH kodu PIN i ważnego numeru TAN, za pomocą którego może ona zalogować się na Twoje konto bankowe. Sofort GmbH po zalogowaniu się automatycznie sprawdza saldo Państwa konta i dokonuje przelewu na nasze konto za pomocą podanego przez użytkownika numeru TAN. Następnie niezwłocznie przesyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu się, automatycznie sprawdzana jest również historia transakcji, limit kredytowy w rachunku bieżącym oraz czy istnieją inne konta i jakie jest ich saldo.

Oprócz kodu PIN i TAN, firmie Sofort GmbH przekazywane są również wprowadzone przez użytkownika dane dotyczące płatności oraz jego dane osobowe. Dane osobowe użytkownika to imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP i ewentualnie inne dane wymagane do realizacji płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do ustalenia tożsamości użytkownika w sposób niebudzący wątpliwości i do zapobiegania oszustwom.

Przekazanie danych osobowych do firmy Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili można odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych. Odwołanie zgody nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych dokonanych w przeszłości.

Szczegółowe informacje na temat płatności za pośrednictwem przelewu natychmiastowego znajdują się pod następującymi adresami: https://www.sofort.de/datenschutz.html oraz https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirect

Na naszej witrynie internetowej oferujemy m.in. płatność za pośrednictwem Paydirekt. Operatorem tej usługi płatniczej jest Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt nad Menem, Niemcy (zwana dalej „Paydirekt”).

Jeśli użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem Paydirekt, Paydirekt gromadzi różne dane dotyczące transakcji i przekazuje je do banku, w którym użytkownik jest zarejestrowany do Paydirekt. Oprócz danych niezbędnych do dokonania płatności Paydirekt może w ramach realizacji transakcji gromadzić również inne dane, takie jak adres dostawy lub poszczególne pozycje w koszyku zakupów.

Następnie Paydirect uwierzytelnia transakcję za pomocą procedury uwierzytelniania zdefiniowanej w tym celu w banku. Kwota płatności zostanie następnie przelana z konta użytkownika na nasze konto. Ani my, ani inne podmioty nie mają dostępu do informacji o koncie użytkownika.

Szczegółowe informacje o płatności z Paydirekt znajdują się w Ogólnych Warunkach Handlowych i Polityce prywatności Paydirekt pod adresem: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Dane są dla nas podstawą do zapewnienia jak najlepszej obsługi. Ale naszym najważniejszym kapitałem jest zaufanie naszych Klientów. Ochrona danych Klientów i wykorzystywanie ich tylko tak, jak Klienci tego oczekują, jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego przestrzeganie ustawowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest dla nas rzeczą oczywistą. Ważne jest dla nas również, aby Klienci zawsze wiedzieli, kiedy przechowujemy jakie dane i jak je wykorzystujemy.

Nasze informacje w tym zakresie muszą zapewniać niezbędną przejrzystość i, w stosownych przypadkach, obejmować obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych

Twoja wizyta na naszej witrynie internetowej jest rejestrowana. Zasadniczo zapisywany jest adres IP używany obecnie przez komputer, data i godzina, typ przeglądarki i system operacyjny komputera oraz przeglądane strony w ramach witryny. Z reguły nie jesteśmy w stanie zidentyfikować konkretnej osoby, ani nie mamy tego na celu. Dane te są zbierane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i optymalizacji naszej oferty internetowej. Nie będą one analizowane w żaden inny sposób, z wyjątkiem celów statystycznych i co do zasady w formie anonimowej. Nie są tworzone ani przetwarzane żadne osobiste profile użytkownika ani podobne mechanizmy.

Ponadto dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik udostępni je nam dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, wypełnienia ankiety, konkursu, zgłoszenia do oferty pracy lub w celu realizacji umowy. W powyższych formularzach każdorazowo podawane są informacje o celu gromadzenia danych. Dane te są przesyłane w postaci zaszyfrowanej przez Internet.

Umożliwiamy użytkownikom korzystanie z Internetu i określonych usług w formie spseudonimizowanej, przy czym imię i nazwisko może być zastąpione na przykład identyfikatorem (wybranym przez użytkownika pseudonimem lub adresem IP).

Dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika za pośrednictwem witryny internetowej lub poczty elektronicznej (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celu korespondencji i tylko w celu, w jakim użytkownik przekazał nam te dane.

Ponadto, będziemy wykorzystywać te dane do przesyłania okazjonalnych ofert, aby informować użytkownika o nowych produktach lub usługach i innych ofertach, które mogą być dla niego interesujące. Użytkownik ma oczywiście prawo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu jego danych.

Informacje zebrane na tej witrynie internetowej są przekazywane do centralnego administratora w ramach naszej grupy spółek. Zapewniamy, że nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika innym podmiotom, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub użytkownik wyraził na to wcześniej zgodę.

Jeśli korzystamy z usług dostawców zewnętrznych w celu realizacji i obsługi procesów przetwarzania, nasze stosunki umowne są regulowane zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

W ramach realizacji naszych zadań zatrudniamy inne firmy i osoby prywatne. Przykładami takich zadań są: doręczanie paczek, wysyłanie listów lub e-maili, prowadzenie list klientów, analiza naszych baz danych, działania reklamowe, realizacja płatności (karta kredytowa, polecenie zapłaty i sprzedaż na fakturę) oraz obsługa klienta. Opisani usługodawcy mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania swoich zadań. Nie mogą ich jednak wykorzystywać do żadnych innych celów. Ponadto, są oni zobowiązani do traktowania informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o zamówieniu i dane dotyczące płatności zostaną wykorzystane do celów wewnętrznej oceny praktyk płatniczych przy kolejnych zamówieniach. Okazjonalnie możemy również korzystać z informacji o użytkowniku z innych źródeł i dodawać je do informacji na koncie klienta. Zastrzegamy sobie prawo do uzyskiwania informacji o historii płatności od podmiotów trzecich (np. sklepów internetowych, biur informacji gospodarczej) w celu zaoferowania określonych opcji płatności (np. sprzedaż na fakturę) lub innych usług finansowych.

Użytkownik może w każdym momencie zażądać usunięcia przekazanych przez siebie danych osobowych. Żądanie usunięcia lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych nie dotyczy danych niezbędnych do celów rozliczeniowych i księgowych.

Ponadto, wykorzystanie adresu e-mail, numeru telefonu i/lub telefonu komórkowego oraz numeru faksu do celów reklamowych lub badania rynku lub opinii wymaga odrębnej zgody użytkownika. Zgodę tę można wyrazić elektronicznie przy wprowadzaniu danych i odwołać ją w dowolnym momencie w przyszłości.

Dane osobowe, które zostały nam przekazane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, są przechowywane wyłącznie do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały nam powierzone. Jeśli wchodzą w rachubę obligatoryjne okresy przechowywania danych w ramach prawa handlowego i podatkowego, okres przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat.

Ponadto, w przypadku zamówień internetowych, adres IP kupującego w momencie składania zamówienia jest przechowywany i wykorzystywany przez okres jednego roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych (tj. w celu zapobiegania nadużyciom i do celów postępowania karnego).

Jeżeli użytkownik odwoła swoją zgodę na gromadzenie jego danych osobowych lub jeżeli dane te stały się nieprawidłowe, na żądanie użytkownika usuniemy lub zaprzestaniemy przetwarzać dane lub dokonamy niezbędnego sprostowania (o ile jest to możliwe w ramach obowiązującego prawa).