Wiadomość
Język
Szukaj
×

Cała nasza oferta jest ważna tylko dla branży przemysłowej, handlowej, rzemieślniczej i kupieckiej. Wszystkie ceny bez VAT.

24-miesięczna gwarancja*

OWH

Ogólne warunki sprzedaży, napraw i serwisu („OWH”) firmy BVS Electronics GmbH

1. Zakres obowiązywania Ogólnych warunków sprzedaży
2. Cennik; oferta; zawarcie umowy; specyfikacja; potrącenie
3. Prace przygotowawcze; prawo do odmowy świadczenia
4. Dostawa; przeniesienie ryzyka; dostawa w przypadku wymiany
5. Parametry; ustawienia; ustawienie standardowe; kopie zapasowe danych
6. Termin wymagalności; warunki płatności; wzrost cen; potrącenie
7. Wypłacalność; odmowa zapłaty
8. Odszkodowanie umowne
9. Diagnoza; odbiór; gwarancja; przedawnienie
10. Wyłączenie odpowiedzialności za brak możliwości wykonania umowy; prawo do odstąpienia od umowy
11. Poufność
12. Ograniczenie odpowiedzialności; siła wyższa
13. Zastrzeżenie prawa własności; prawo zastawu na rzecz wykonawcy
14. Zgodność z prawem
15. Postanowienia końcowe

Pobierz Ogólne Warunki Handlowe w formacie PDF.