Zpráva
Jazyk
Vyhledávání
×

Naše kompletní nabídka platí pouze pro průmysl, obchod, řemeslo a živnost. Všechny údaje o cenách jsou bez DPH.

24 měsíční záruka*

Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti BVS Electronics GmbH

 

1. Platnost všeobecných obchodních podmínek
2. Ceník; Nabídka; Uzavření smlouvy; Informace; Započtení pohledávek
3. Přípravné práce; Právo odmítnout
4. Dodání; Přechod rizik; Dodání k výměně
5. Sady parametrů; Nastavení; Standardní nastavení; Zálohování dat
6. Splatnost; Platební podmínky; Navýšení ceny; Započtení pohledávek
7. Platební schopnost; Odepření platby
8. Paušalizovaná náhrada škody
9. Diagnostická opatření; Odběr; Záruka; Promlčení
10. Nepřevzetí rizika spojeného s nákupem; Právo na odstoupení
11. Zachování tajemství
12. Omezení rozsahu odpovědnosti za škodu; Vyšší moc
13. Výhrada vlastnického práva; Zástavní právo podnikatele
14. Dodržování zákonných ustanovení
15. Závěrečná ustanovení

Nyní si stáhněte všeobecné obchodní podmínky jako PDF soubor.